U dane 28. i 29. rujna 2017. u suradnji Zaklade Konrad Adenauer i Pravosudne akademije održan je seminar o etici sudaca. Tijekom prvog dana seminara predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske Đuro Sessa je izlagao o Kodeksu sudačke etike u Republici Hrvatskoj, a sutkinja Vrhovnog suda Republike Slovenije Nina Betetto o međunarodnim standardima etike sudaca te o neovisnosti i nepristranosti sudaca, dok je kodekse sudačke etike zemalja sudionica predstavio sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske, Marin Mrčela. Tijekom drugog dana seminara održane su interaktivne radionice na kojima su obrađeni praktični primjeri s naglaskom na komuniciranje putem društvenih mreža. Seminaru su prisustvovale sutkinje Visokog upravnog suda Republike Hrvatske Ana Berlengi Fellner, Mirjana Čačić, mr.sc. Mirjana Juričić, Marina Kosović-Marković, Gordana Marušić-Babić, Arma Vagner Popović i Dijana Vidović.

Više o ovom seminaru, uključivo i galeriju fotografija moguće je pronaći na stranici:

https://www.google.hr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjX9N_uu-PWAhXKvBQKHUlDDmYQFghAMAU&url=http%3A%2F%2Fwww.pak.hr%2Fclanak%2Forganiziran-seminar-o-sudackoj-etici-u-suradnji-sa-zakladom-konrad-adenauer-pravosudna-akdemija-zagreb-28-i-29-rujna-2017-25453.html&usg=AOvVaw278vLzgLCW9aHJEmUVI7hR