Dana 29. rujna 2017. održan je drugi sastanak Podskupine za upravno pravo Europske trenerske mreže sudaca (EJTN) na kojem je kao članica podskupine sudjelovala sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Senka Orlić-Zaninović. Na sastanku se raspravljao program radionica i seminara koji će EJTN organizirati za suce država članica, tijekom 2018. godine.