Dana 26. rujna 2017., u Pravosudnoj akademiji u Zagrebu, pod vodstvom prof.dr.sc. Petra Bačića s Pravnog fakulteta u Splitu i mr.sc. Inge Vezmar Barlek, sutkinje Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, održana je radionica o temi: „Primjena prava EU u upravnom sporu“. Na radionici na kojoj su sudjelovali suci Visokog upravnog suda Republike Hrvatske Mira Kovačić, Boris Marković, Sanja Otočan, Blanša Turić i sudski savjetnici Andreja Pejković Rabi te Juraj Dujam, predstavljeni su izvori, nastanak, status Povelje EU o temeljnim pravima te njena struktura i sadržaj, a kroz praktične primjere raspravljena je njena primjena u upravnom sporu i uloga upravnog suda u upravnom sporu u kojem je podnesen zahtjev za prethodnu odluku.

Primjena prava EU u upravnom sporu