Dana 19. rujna 2017. održana je u Pravosudnoj akademiji u Zagrebu i druga jednodnevna radionica pod nazivom:“Primjena odredbi parničnog postupka u upravnom sporu“, koju su vodili prof. dr. sc. Daria Đerđe, predstojnik Katedre za upravno pravo Pravnog fakulteta u Rijeci i prof.dr.sc. Aleksandra Maganić s Katedre za građansko procesno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu. Na radionici u kojima su sudjelovali sudski savjetnici Visokog upravnog suda Republike Hrvatske Juraj Dujam, Ljerka Morović Pavić, Dubravko Muc, Srđan Papić, Andreja Pejković Rabi, Josip Petković i Marina Zagorec, analizirane su pojedine odredbe Zakona o upravnim sporovima, prezentirane dileme u povezivanju ovog Zakona s odredbama parničnog postupka i raspravljena primjena pojedinih procesnih instituta u praksi.

Program radionice