Društvo Organizator d.o.o. Zagreb, u suradnji s Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske organizirao je jednodnevno savjetovanje pod nazivom „Novosti u upravnom pravu i upravno sudskoj praksi“, koje je održano u Zagrebu, u hotelu Westin, dana 2. prosinca 2016.

Na savjetovanju su istaknuti predstavnici akademske zajednice, suci i ostali pravni stručnjaci obradili teme iz niza upravnih područja značajnih za razvoj upravnog prava i postizanje učinkovitosti javne uprave, ukazano je na dileme u provedbi važećih postupovnih pravila u upravnom postupku i upravnom sporu i prezentirano više pravnih shvaćanja zauzetih u praksi Visokog upravnog suda Republike Hrvatske.

Pozdravne govore održali su Ante Galić, predsjednik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Ante Šprlje, ministar pravosuđa Republike Hrvatske i dr. sc. Ivan Kovačić, potpredsjednik Vlade i ministar uprave Republike Hrvatske.

Predsjednik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Ante Galić, održao je uvodno izlaganje, nakon čega je o reformskim mjerama do učinkovite javne uprave u Republici Hrvatskoj izlagala dr. sc. Dubravka Jurlina Alibegović, znanstvena savjetnica na Ekonomskom institutu, Zagreb. Potom su, o primjeni odredaba parničnog postupka u upravnom sporu izlagali dr. sc. Aleksandra Maganić, profesorica na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i dr. sc. Mihajlo Dika, profesor na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, u mirovini; o dvojbama u vezi s pravnom prirodom Odluke o davanju na korištenje poljoprivrednog zemljišta, šume ili šumskoga zemljišta u državnom vlasništvu izlagao je dr. sc. Dario Đerđa, profesor i predstojnik Katedre za upravno pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci; o pravnim shvaćanjima zauzetim na sjednicama financijskog i radnopravnog odjela i sjednicama imovinsko-pravnog odjela Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, kao i o institutu Reformatio in peius u upravnom sporu, izlagale su mr. sc. Mirjana Juričić, Inga Vezmar Barlek i Lidija Rostaš-Beroš, sutkinje Visokog upravnog suda Republike Hrvatske; o teretu dokazivanja u upravnom postupku i upravnom sporu govorio je dr. sc. Alen Rajko, sudac i predsjednik Upravnog suda u Rijeci, a o prebivalištu i boravištu hrvatskih državljana Franciska Dominković, sudska savjetnica na Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske.

Svi radovi predavača su objavljeni u zborniku radova koji je svaki sudionik savjetovanja primio u radnom materijalu savjetovanja.