U okviru programa razmjene pravosudnih dužnosnika u organizaciji Europske mreže pravosudnih centara (EJTN) i Pravosudne akademije, dana 29. rujna 2016. organiziran je posjet polaznika Programa razmjene EJTN-a, Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske. Sutkinje Sanja Otočan i Inga Vezmar Barlek, primile su goste te ih izvijestile o radu Suda i značajkama upravnog spora u Republici Hrvatskoj.