Dana 16. rujna 2016. u organizaciji Ministarstva zaštite okoliša i prirode održana je radionica na kojoj je predstavljen nacrt II. Nacionalnog izvješća o provedbi Protokola o registrima ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari koji je donesen uz Aarhušku konvenciju za razdoblje od 2014. do 2016. godine. Na radionici je sudjelovala Franciska Dominković, sudska savjetnica na Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske, te ostale sudionike radionice informirala o temi „Pristup pravosuđu u pitanjima okoliša – uloga sudova“.