U suradnji Hrvatskog pravnog centra, Pravosudne akademije i UNHCR-a 7. i 8. srpnja 2016. održan je seminar u Pravosudnoj akademiji pod nazivom „Aktualnosti u zakonodavstvu i praksi u pravu azila“ namijenjen sucima upravnih sudova.

Voditelji seminara bili su istaknuti predstavnici akademske zajednice, pravosuđa, UNHCR-a i Europskog suda za ljudska prava. Na seminaru je sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Fedora Lovričević-Stojanović održala zapaženo predavanje na temu „Bitni elementi zajedničkog europskog sustava azila s naglaskom na Direktivu o kvalifikacijama i praksu Europskog suda pravde“. Na seminaru su sudjelovale sutkinje Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Biserka Kalauz, Mira Kovačić, Gordana Marušić-Babić i Sanja Otočan i sudska savjetnica Žanet Vidović.