U organizaciji Region School of Public Administration (ReSPA) i Region Cooperation Council (RCC) u suradnji s Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije i Pravnim fakultetom Sveučilišta u Beogradu dana 9. i 10. lipnja 2016. održana je regionalna Konferencija pod nazivom „ Administrative legal framework in Western Balkans“. Prvog dana konferencije predsjednici i predstavnici Upravnih sudova država sudionica razmijenili su iskustva iz područja upravnog sudovanja dok je drugog dana cilj konferencije bio usredotočen na upoznavanje s novotama u općem upravnom postupanju država sudionica.

Na konferenciji su sudjelovali predsjednik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Ante Galić i sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Inga Vezmar Barlek.