U organizaciji ACA – Europe (Association of the Councils of State and Supreme administrative jurisdictions of the European Union), od 29. do 31. svibnja 2016. u Pragu održan je susret predstavnika vrhovnih/visokih upravnih sudova odnosno državnih savjeta zemalja članica Europske unije. Tijekom susreta organiziran je i 25. kolokvij pod nazivom „Provide or Protect? Administrative Courts between Scylla of freedom of information and Charybdis of privacy“ na kojem se raspravljalo o pojedinim pitanjima vezanim za prava na pristup informacijama i zaštite privatnosti u državama članicama. Na seminaru su sudjelovali predsjednik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Ante Galić i sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Inga Vezmar Barlek.