U organizaciji Europske patentne akademije koja djeluje u okviru Europskog patentnog ureda i Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske, 17. svibnja 2016. održan je seminar o tumačenju izvješća o pretraživanju i pisanih mišljenja o patentibilnosti Europskog patentnog ureda (EPO). Na seminaru su bile zastupljene teme: postupci za priznavanje patenta prema Europskoj patentnoj konvenciji i Ugovoru o suradnji na području patenata, struktura izvješća o pretraživanju, izvješća o pretraživanju-izvješća iz prakse, Europsko mišljenje o pretraživanju i izvješće o pretraživanju i mnoge druge teme iz oblasti patentnog prava. Na seminaru je sudjelovala sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Lidija Vukičević.