U organizaciji Novog informatora, dana 10. svibnja 2016. održano je savjetovanje pod nazivom „Novi propisi u području nekretnina i recentna sudska praksa“. Sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Marina Kosović Marković i sudac istoga suda u mirovini, Božo Gagro održali su izlaganje na temu „Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske o naknadi za oduzetu imovinu i nova upravnosudska praksa u primjeni Zakona o naknadi“. Na savjetovanju je sudjelovala sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Arma Vagner Popović.