Od 13. do 15. travnja 2016. u Poreču je održano je XXII. savjetovanje pravnika Petar Simonetti (vlasništvo-obveze-postupak). Savjetovanje je organizirao Pravni fakultet sveučilišta u Rijeci u suradnji s Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske i Hrvatskom javnobilježničkom komorom.

U ime organizatora pozdravne govore na savjetovanju održali su prof. dr. sc. Eduard Kunštek, dekan Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Ante Galić, predsjednik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske i Lucija Popov, predsjednica Hrvatske javnobilježničke komore.

Na savjetovanju je održana sekcija Upravno pravo. Unutar te sekcije izlaganja su održali dr. sc. Dario Đerđa, na temu „Načelo razmjernosti u donošenju upravnih odluka“, dr. sc. Bosiljka Britvić Vetma, na temu „Utjecaj konvencijskog prava i prava Europske unije za zaštitu prava stranke u upravnom sporu“, sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Lidija Rostaš Beroš na temu „Zastupanje stranke u upravnom sporu“, dr. sc. Zoran Pičuljan, na temu „Kreiranje zakona u hrvatskom pravu“, dr. sc. Marko Šikić i dr. sc. Mateja Crnković na temu „Sudska kontrola lokalnih akata“, sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Sanja Otočan na temu „Pojedinačna odluka kao pretpostavka ocjene zakonitosti općeg akta u objektivnom upravnom sporu“ i dr. sc. Alen Rajko, predsjednik Upravnog suda u Rijeci na temu „Kretanje u lokalnoj službi“. Unutar sekcije Upravno pravo održan je i okrugli stol moderator kojega je bio Ante Galić, predsjednik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske.

Na savjetovanju unutar sekcije Obvezno pravo predstavljena je knjiga prof. dr. sc. Dragana Bolanče „Hrvatsko plovidbeno pravo“. Knjigu su predstavili prof. dr. sc. Axel Luttenberger i predsjednik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Ante Galić.