Dana 13. travnja 2016. u prostorijama Ministarstva pravosuđa održan je sastanak Radne skupine za izradu nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade. Kao predstavnca Visokog upravnog suda na radnoj skupini sudjelovala je sutkinja Lidija Vukičević.