Dana 1. i 2. ožujka 2016. održan je redoviti radni sastanak predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske sa predsjednicima visokih i županijskih sudova na kojemu su analizirani rezultati rada u 2015.-oj i početku 2016.-te godine kao i dinamika unosa sudskih odluka u sustav SupraNova. Na sastanku je sudjelovala zamjenica predsjednika Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Dijana Vidović.