U organizaciji Hrvatskog pravnog centra, dana 25. veljače 2016. održan je sastanak Koordinacije za azil na kojemu su sudionici razmijenili informacije o aktivnostima u sustavu azila. Na sastanku Koordinacije sudjelovala je sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Fedora Lovričević-Stojanović.