U organizaciji ZŠEM Poslovne Akademije dana 11. veljače 2016. održan je seminar na temu „Upravljanje informacijskom sigurnošću i primjena EU standarda u zaštiti podataka“ koji je obradio teme iz područja zaštite poslovnih informacija od krađe, neovlaštenog korištenja i drugih zloupotreba te upoznavanja s nacionalnim i EU propisima na tom području. Na seminaru je sudjelovala sudska savjetnica Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Žanet Vidović.