Dana 25. siječnja 2016. u okviru Europskog semestra, održan je sastanak predstavnika Europske komisije s predstavnicima Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske i predstavnicima pravosudnih tijela.

U prostorijama Ministarstva pravosuđa održan je sastanak predstavnika Europske komisije s predstavnicima sudaca Upravnog suda u Zagrebu i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske vezan za funkcioniranje upravnih sudova te smanjenja broja predmeta prvenstveno na upravnim sudovima prvoga stupnja. Predstavnica Visokog upravnog suda na tematskom sastanku bila je sutkinja Dijana Vidović.