U organizaciji Europske patentne akademije, Jedinice za izobrazbu sudaca koja djeluje u okviru Europskog patentnog ureda (EPO-a), 23. i 24. studenoga 2015. u Beogradu, Republika Srbija održan je seminar za suce pod nazivom „Seminar za suce o parničnom postupku i procedurama u području patenta“.

Cilj seminara bio je omogućiti sudionicima općeniti pregled nad pravom intelektualnog vlasništva u Europi, upoznavanje s postupkom za priznanje patenta, opsegom zaštite patenta, pitanjima vezanim uz povredu patenta te informiranje o materijalnopravnim i proceduralnim pitanjima parničnog postupka za zaštitu patenta. Na seminaru su sudjelovale sutkinje Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, mr. sc. Mirjana Juričić i Lidija Rostaš-Beroš.