U okviru programa AIAKOS, Europska mreža centara za stručno usavršavanje u pravosuđu (EJTN) u suradnji s Pravosudnom akademijom organizirala je upoznavanje stranih pravosudnih dužnosnika s radom pravosudnih tijela u Republici Hrvatskoj.

U okviru tog programa, budućem sucu iz Grčke, gospodinu Charidimosu Pergantisu omogućeno je pobliže upoznavanje s hrvatskim pravosuđem i upravnim sudovanjem u Republici Hrvatskoj.

Dana 20. studenoga 2015., sutkinje Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Dijana Vidović i Gordana Marušić-Babić, primile su budućeg suca iz Grčke na sastanak te upoznale gosta s radom Suda i značajkama upravnog spora u Republici Hrvatskoj.