U organizaciji Pravosudne akademije dana 16. listopada 2015. i 4. studenoga 2015. održane su jednodnevne radionice pod naslovom „Praksa suda EU kao izvor prava u odnosu na upravni spor“.

Voditelji radionice bili su mr. sc. Inga Vezmar Barlek, sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske i prof. dr. sc. Petar Bačić, izvanredni profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu.

Radionica je bila namijenjena sucima i sudskim savjetnicima upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske te državnim odvjetnicima i savjetnicima građanskog upravnog odjela.