U organizaciji Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske održan je 1. listopada 2015. seminar o programima Europske komisije u sklopu europskog financijskog mehanizma na kojem je predstavnica Europske komisije, gđa Martina Parmantier predstavila „Program za pravosuđe za razdoblje od 2014-2020“ i „Program o pravima jednakosti i građanstvu za razdoblje od 2014-2020“.

Na seminaru je sudjelovala sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Dijana Vidović.