Pravosudna akademija, u suradnji s Akademijom za intelektualno vlasništvo Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo organizirala je seminar naziva „Pravo intelektualnog vlasništva-osnovni modul“. Seminar je održan 1. listopada 2015., a obradio je teme stjecanja i zaštite autorskog prava te opsega zaštite žiga, patenta, industrijskog dizajna i provedbe prava intelektualnog vlasništva. Na seminaru je sudjelovala sudska savjetnica, Franciska Dominković.