Na Sveučilištu u Zagrebu, Pravnom fakultetu, 26. svibnja 2015. održana je UNESCO-ova konferencija naziva „Current Issues in EU Migration, Asylum and Free Movement Law“. Konferencija je bila podijeljena u tri panela na kojima su sudionici mogli čuti predavanja i diskutirati o pravnoj zaštiti izbjeglica, aktualnostima u području slobode kretanja građana Europske unije te o međudjelovanju i dijalogu dvaju europskih sudova, Suda Europske unije i Europskoga suda za zaštitu ljudskih prava- u području migracija i azila. Na Konferenciji su sudjelovale sutkinje Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Dijana Vidović, Biserka Kalauz, Gordana Marušić-Babić i Sanja Otočan.