Predsjednik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske održao je dana 20. svibnja 2015. gostujuće predavanje za studente Specijalističkog stručnog studija javne uprave Pravnog fakulteta u Osijeku koje je organizirala Katedra za upravno pravo tog fakulteta na temu „Uređenje upravnog spora u Republici Hrvatskoj“.