U organizaciji Pravosudne akademije održane su dvije jednodnevne radionice, 24. travnja 2015. i 28. travnja 2015. pod nazivom „Posebna procesna pravila u postupcima mirovinskog i invalidskog osiguranja“. Voditeljice radionice bile su Dijana Vidović i mr. sc. Inga Vezmar Barlek, sutkinje Visokog upravnog suda Republike Hrvatske. Radionica je bila namijenjena sucima i sudskim savjetnicima upravnih sudova i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske te državnim odvjetnicima i savjetnicima građanskog upravnog odjela.