Pravosudna akademija, u suradnji s Pravnim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu organizirala je međunarodnu znanstvenu konferenciju pod nazivom „Europsko građansko pravosuđe kao E-pravosuđe“, 23. i 24. travnja 2015. na kojoj su razmatrane daljnje mogućnosti razvoja E-pravosuđa u Republici Hrvatskoj. Na konferenciji je sudjelovala gospođa Biserka Kalauz, sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske