Od 15. do 17. travnja 2015. u Poreču je održano je XXI. savjetovanje pravnika Petar Simonetti (vlasništvo-obveze-postupak). Savjetovanje je organizirao Pravni fakultet sveučilišta u Rijeci u suradnji s Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske i Hrvatskom javnobilježničkom komorom.

Na savjetovanju je održana i sekcija Upravno pravo. Moderator sekcije bio je izv. prof. dr. sc. Dario Đerđa, Pravni fakultet u Rijeci.

Izlaganje na sekciji pod nazivom „Učinak druge novele Zakona o upravnim sporovima na upravni spor u Hrvatskoj“ održao je predsjednik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, gospodin Ante Galić. Izlaganje pod nazivom „Aktualna pitanja ocjene zakonitosti općih akata“, održala je i sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, mr. sc. Inga Vezmar Barlek.

Ostala izlaganja na sekciji održali su: dr. sc. Zoran Pičuljan, zamjenik ministra uprave pod nazivom „(Ne)primjena temeljnih pravnih instituta općeg upravnog postupka“, izv. prof. dr. sc. Marko Šikić, Pravni fakultet u Zagrebu „Pravna zaštita pri opetovanom vraćanju predmeta na ponovno rješavanje“, doc. dr. sc. Bosiljka Britvić Vetma, Pravni fakultet u Splitu „Upravnopravni okvir uređenja obnovljivih izvora energije u Republici Hrvatskoj“ i Božidar Horvat, predsjednik Upravnog suda u Osijeku pod nazivom „Sporna pitanja naplate komunalne naknade i komunalnog doprinosa u upravnom postupku i upravnom sporu“.

Nakon izlaganja održan je okrugli stol pod nazivom „Druga novela Zakona o upravnim sporovima“.