Dana 3. ožujka 2015. gospodin Jean-Marc Sauvé, potpredsjednik i predsjedatelj Državnog savjeta Francuske Republike posjetio je Visoki upravni sud Republike Hrvatske.

Domaćin susreta na Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske bio je predsjednik suda, gospodin Ante Galić.

U pratnji gospodina Jean-Marc Sauvéa bili su gospođa Michèle Boccoz, Veleposlanica Francuske Republike u Republici Hrvatskoj, gospodin Yves Gounin, diplomatski savjetnik gospodina Sauvéa i gospođa Lucie Roesch, vježbanica francuske Državne škole za javnu upravu.

U okviru svog posjeta gospodin Sauvé je posjetio Ustavni sud Republike Hrvatske gdje se susreo sa predsjednicom dr.sc. Jasnom Omejec.

Gospodin Jean-Marc Sauvé održao je zapaženo predavanje u Hrvatskom saboru na temu „Uloga Državnog savjeta kao pravnog savjetodavca Vlade i Parlamenta u Francuskoj Republici“ na kojem su nazočili brojni uglednici.

Dolazak gospodina Jean-Marc Sauvéa bio je prigoda za razmjenu iskustava i promišljanja o položaju upravnog i ustavnog sudstva unutar država članica Europske unije.

Slika 1