Pravosudna akademija Republike Hrvatske je u suradnji s Europskim institutom za javnu upravu (EIPA) organizirala seminar pod nazivom „Pravo tržišnog natjecanja Europske unije – uloga nacionalnih sudaca“. Seminar je održan 18. i 19. prosinca 2013. godine u Pravosudnoj akademiji. Na seminaru su sudjelovale sutkinje Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Lidija Rostaš-Beroš i Senka Orlić-Zaninović.