U organizaciji ACA-Europe (Association of the Councils of State and Supreme administrative jurisdictions of the European Union) održan je u Parizu, 18. prosinca 2013. seminar pod nazivom „Soft law, legal norms and sources of law“ za suce vrhovnih/visokih upravnih sudova odnosno državnih savjeta zemalja članica Europske unije. Na seminaru je sudjelovala sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Sanja Otočan.