U organizaciji Europske mreže centara za stručno usavršavanje pravosudnih dužnosnika (EJTN), 12. i 13. prosinca 2013. održan je u Beču seminar na temu „Pravo azila Europske unije“. Na seminaru su sudjelovale sutkinje Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Biserka Kalauz i Gordana Marušić-Babić.