U organizaciji Europskog patentnog ureda (EPO) u okviru suradnje EPO-a i Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske dana 22. i 23. listopada 2013. godine u München-u, Republika Njemačka održana je dvodnevna konferencija iz područja prava patenata pod punim nazivom „EPO Boards of Appeal and key decisions 2013.“. Na konferenciji su sudjelovale sutkinje Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Ljiljana Karlovčan-Đurović i Ana Berlengi Fellner.