Pravosudna akademija u suradnji s Akademijom za intelektualno vlasništvo Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo organizirala je seminar pod nazivom „Prava intelektualnog vlasništva – osnovni modul“, Zagreb, 2. listopada 2013. godine.

Na seminaru su sudjelovali: Senka Orlić-Zaninović i Lidija Vukičević, sutkinje Visokog upravnog suda Republike Hrvatske.