Narodne novine d.d. u suradnji s Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske organizirale su savjetovanje „Novosti u upravnom pravu i upravno–sudskoj praksi“, Zagreb, Hotel Westin, 11. lipnja 2013. godine.

Urednik savjetovanja bio je Ante Galić, predsjednik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske.

Uvodno izlaganje imali su: dr. sc. Petar Piskač, predsjednik uprave Narodne novine d.d., Sandra Artuković Kunšt, zamjenica ministra pravosuđa i Ante Galić, predsjednik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske.

Izlaganje na savjetovanju imali su: dr. sc. Zoran Pičuljan, zamjenik ministra uprave Republike Hrvatske na temu – Pravno tumačenje ili pravna intervencija–dileme u provedbi nekih odredbi Zakona o općem upravnom postupku i Zakona o upravnim sporovima, Senka Orlić Zaninović, sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske na temu – Problemi upravnog spora u predmetima „šutnje administracije“, Ante Galić, predsjednik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske na temu – Ratio „filtra za žalbu“ nakon prve novele Zakona o upravnim sporovima, prof. dr. sc. Dario Đerđa, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci na temu – Legitimna očekivanja kao osnova zaštite prava stranke u upravnom postupku, mr. sc. Mirjana Juričić, sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske na temu – Novine Zakona o pravu na pristup informacijama, Dunja Jurić–Knežević, sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske–u mirovini na temu – Brisanje dijela članka 122. Zakona o mirovinskom osiguranju, Lidija Rostaš–Beroš, sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske na temu – Porezna zastara u praksi upravnih sudova, doc. dr. sc. Ivana Bajakić, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu na temu – Globalizacija regulatornih agencija, Božo Horvat, predsjednik Upravnog suda u Osijeku na temu – Regulatorne agencije u postupku pred upravnim sudovima i doc. dr. sc. Bosiljka Britvić–Vetma, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu na temu – Upravno–pravni aspekti ozakonjenja bespravno sagrađenih objekata.