Predsjednik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske Ante Galić sudjelovao je na skupštini Udruge državnih savjeta i vrhovnih upravnih jurisdikcija država članica EU, koja je održana 27. i 28. svibnja 2013. u Državnom savjetu Francuske u Parizu pod predsjedanjem g. Jean – Marc Sauvea.

Na skupštini Udruge posebno je pozdravljen ulazak Republike Hrvatske u EU, zbog čega Visoki upravni sud iz statusa promatrača postaje punopravni član Udruge. Predsjednike sudova primio je francuski premijer g. Jean – Marc Ayrault te su večerali s ministricom pravosuđa gdjom. Christiane Taubira.

Drugi dan posjeta održan je radni sastanak predsjednika sudova o učinkovitosti upravnog sudovanja i financiranju sudova s posebnim naglaskom na nužnost kvalitete sudskih odluka.