U organizaciji Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u suradnji s Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske i Hrvatskom javnobilježničkom komorom održano je XIX. Savjetovanje pravnika „Petar Simonetti (Vlasništvo – obveze – postupak)“, Poreč, 17. do 19. travnja 2013. godine.

Na savjetovanju je održan i Okrugli stol iz upravnog prava na temu „Prvostupanjski upravni spor“ sa uvodnim izlaganjem: Ante Galića, predsjednika Visokog upravnog suda Republike Hrvatske i mr.sc. Zorana Pičuljana, zamjenika ministra uprave.

Izlaganje na savjetovanju imale su: Lidija Rostaš Beroš, sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske na temu „Porezna zastara u praksi Upravnog suda – prikaz sudske prakse“, mr.sc. Inga Vezmar Barlek, sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske na temu „Ovlasti Visokog upravnog suda Republike Hrvatske u žalbenom upravnom sporu“ i dr.sc. Alen Rajko, sudac ovlašten za obavljanje poslova sudske uprave Upravnog suda u Rijeci, na temu „Utvrđivanje činjenica i dokazni postupak u upravnom sporu“.