U organizaciji Pravosudne akademije Makedonije u suradnji s TAIEX – om organizirana je regionalna konferencija namijenjena sucima koji se u svome radu susreću s problematikom azila, Skopje, 10. do 12, travnja 2013. godine.

Na regionalnoj konferenciji sudjelovali su: Fedora Lovričević Stojanović i Gordana Marušić Babić, sutkinje Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Željka Zrilić Ježek, sutkinja Upravnog suda u Zagrebu, Vesna Drača, sutkinja Upravnog suda u Rijeci i Sanda Crljen Ivančić, sutkinja ovlaštena za obavljanje poslova sudske uprave Upravnog suda u Splitu.