U organizaciji Instituta za javnu upravu organizirano je savjetovanje na temu „JESU LI HRVATSKOJ POTREBNE AGENCIJE: Regulacija i privatizacija javnih službi na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini“, Zagreb, 16. studenoga 2012. godine.

Izlaganje na savjetovanju imala je Veseljka Kos, viša sudska savjetnica Visokog upravnog suda Republike Hrvatske na temu „Upravnosudska zaštita u agencijskim stvarima“.