U organizaciji Novog informatora d.o.o. Zagreb održano je savjetovanje „Komunalno gospodarstvo i primjena ZUP-a i ZUS-a“, Zagreb, 22. listopada 2012. godine.

Izlaganje na savjetovanju imala je Marina Kosović – Marković, sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske na temu „Komunalno gospodarstvo u upravnosudskoj praksi“ i dr.sc. Alen Rajko, sudac ovlašten za obavljanje poslova sudske uprave Upravnog suda u Rijeci na temu „Položaj pružatelja komunalnih usluga u upravnom postupku i upravnom sporu.