U organizaciji Europske komisije, Opće uprave za proširenje, odjela za reviziju i evaluaciju uz pomoć NIPAK-a održana je tematska evaluacija vladavine prava u Republici Hrvatskoj, Zagreb, 16. i 17. srpnja 2012. godine.

U svezi nacrta evaluacijskog izvješća na temu vladavine prava u Republici Hrvatskoj neovisni evaluatori g. Louis Blondiau i gđa. Slagjana Taseva, angažirani od strane Europske komisije obavili su razgovore sa mr.sc. Ingom Vezmar Barlek i Sanjom Otočan, sutkinjama Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, koje su na tekst nacrta evaluacijskog izvješća Europskoj komisiji dostavile svoj komentar.