U organizaciji Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u suradnji s Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske i Hrvatskom javnobilježničkom komorom održano je XVIII. Savjetovanje pravnika „Vlasništvo – obveze – postupak“, Poreč, 18. do 20. travnja 2012. godine.

Na savjetovanju je održan i Okrugli stol iz upravnog prava na temu „Prvostupanjski upravni spor“ sa uvodnim izlaganjem: Ante Galića, predsjednika Visokog upravnog suda Republike Hrvatske i mr.sc. Zorana Pičuljana, zamjenika ministra uprave.

Izlaganje na savjetovanju imale su: mr.sc. Inga Vezmar Barlek, sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske na temu „Novo uređenje predmeta upravnog spora u Republici Hrvatskoj“, mr.sc. Marija Kriletić, zamjenica predsjednika Visokog upravnog suda Republike Hrvatske na temu „Slobodna ocjena u poreznim stvarima“ i Tamara Bogdanović, sutkinja Upravnog suda u Zagrebu, na temu „Ograničenja vlasništva radi zaštite dobara od interesa za Republiku Hrvatsku.