Upravni sud Republike Hrvatske od 1. siječnja 2012. godine nastavlja s radom kao Visoki upravni sud Republike Hrvatske.

Za rješavanje upravnih sporova od 1. siječnja 2012. godine, nadležni su upravni sudovi u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku, osim upravnih sporova za koje je Zakonom o upravnim sporovima (NN 20/10, 143/12) i drugim posebnim zakonima propisano da rješava Visoki upravni sud Republike Hrvatske.