26. i 27. listopada 2009. u Splitu je u organizaciji Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu i Državnog savjeta Francuske održan simpozij Hrvatsko – francuski upravnopravni dani. Pozdravni govor i uvodno izlaganje održao je i predsjednik Upravnog suda Republike Hrvatske mr. sc. Ivica Kujunžić. Izlaganja o prijedlogu nacrta novog Zakona o upravnim sporovima održale su sutkinje Upravnog suda Republike Hrvatske: Ljiljana Karlovčan Đurović, zamjenica predsjednika Suda i Inga Vezmar Barlek. Mr. sc. Marija Kriletić izložila je problematiku u svezi upravno-računskog spora.