Veseljka Kos, dipl.iur.[1]

PRIKAZ SAVJETOVANJA

AKTUALNOSTI UPRAVNOG SUDOVANJA I UPRAVNE PRAKSE – 2009

OPATIJA, 24. i 25. rujna 2009.

Već četvrtu godinu zaredom Inženjerski biro d.d. u suradnji s Upravnim sudom Republike Hrvatske organizirao je savjetovanje pod nazivom “Aktualnosti upravnog sudovanja i upravne prakse”. Savjetovanje je tradicionalno održano 24. i 25. rujna 2009. u dvorani Grand Hotela Adriatic u Opatiji. Kao i prethodnih godina savjetovanju je nazočio veliki broj sudionika.

Savjetovanje, koje je trajalo dva dana, obuhvatilo je veliki broj tema vezanih za reformu javne uprave, upravni postupak i upravno sudski postupak. Kroz svoja polusatna izlaganja predavači[2] su sudionike upoznali s aktualnim upravnim zakonodavstvom, prvenstveno Zakonom o općem upravnom postupku, objavljenom u Narodnim novinama, broj 47 od 16. travnja 2009. koji će stupiti na snagu 1. siječnja 2010. i Zakon o upravnim sporovima , koji je 1. srpnja 2009. godine prošao prvo čitanje u Hrvatskom saboru.

Savjetovanje je otvorio glavni direktor Inženjerskog biroa dr. sc. Mladen Mlinarević koji je istaknuo važnost i potrebu za upravno savjetovanje koje je značajno kako za sve sudionike koji se pojavljuju u upravnim postupcima tako i za sudionike u upravnosudskom postupku. Poseban naglasak stavio je na važnost upravne reforme u postupku prilagodbe hrvatskog zakonodavstva pravnoj stečevini Europske unije.

Veliku pažnju svih sudionika seminara privukao je svojim izlaganjem potpredsjednik Hrvatskog sabora Vladimir Šeks, naš istaknuti pravnik koji je još jednom svojim sistematskim izlaganjem problematike vezane za upravni postupak i upravni spor pokazao svoju osobitu upućenost i interes u važnost reforme uprave i upravnog dijela pravosuđa na putu ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju. Veseli spoznaja da je gospodin Vladimir Šeks važna poluga u političkom životu naše domovine koja kao pravni ekspert itekako može svojim znanjem i iskustvom pridonijeti ostvarivanju i provođenju navedenih reformi vezanih za upravno sudovanje. Referat “Modernizacija hrvatske javne uprave i upravnog sudovanja u kontekstu pristupa Republike Hrvatske u članstvo Europske unije” je stručni rad ovoga predavača koji svakako treba pročitati.

Nakon izlaganja gospodina Vladimira Šeksa dosadašnji državni tajnik Središnjeg državnog ureda za upravu a odnedavno sudac Ustavnog suda Republike Hrvatske Antun Palarić, na seminaru je sudjelovao s referatom “Zakon o općem upravnom postupku kao dio reforme državne uprave”. U svojem iscrpnom izlaganju je upoznao sve prisutne o jačanju državne uprave, koja je odgovorila svim izazovima, a što je vidljivo iz ocjene Europske komisije, koja je prilikom odlučivanja o zahtjevu za članstvo, zaključila da je Republika Hrvatska demokratska zemlja u kojoj sve institucije djeluju u skladu sa zakonom. Istaknuo je da su sve poduzete mjere imale za cilj udovoljiti potrebama građana i zaštiti javnih interesa. U svojem izlaganju je naveo veliki broj primjera iz reforme državne uprave i upoznao prisutne s velikim brojem donesenih zakona iz tog područja.

Posebnu pažnju sudionika je zaplijenilo izlaganje predsjednika Upravnog suda Republike Hrvatske mr.sc. Ivice Kujundžića, koji je na ovogodišnjem savjetovanju sudjelovao s referatom ” Reforma upravnog suda Republike Hrvatske i europski modeli upravnog sudovanja.” Svojom prezentacijom modela upravnog sudovanja gospodin Kujundžić je ukazao na tri modela upravnog sudovanja u zemljama europske unije. Kroz sva tri modela jasno je ukazao na razvijeno upravno sudovanje u svim zemljama kao posebnu granu sudovanja u okviru koje egzistiraju i specijalizirani sudovi kao radni, socijalni, financijski. Iz izlaganja se nametnuo zaključak da i formiranje upravne grane sudovanja u okviru cijelog hrvatskog sudstva, kao paralelne grane sadašnjeg redovnog sudovanja je realnost koja nas u bliskoj budućnosti i očekuje. Na kraju autorica ovoga prikaza mora istaknuti značaj imenovanog predsjednika Upravnog suda Republike Hrvatske, koji je za svog četverogodišnjeg mandata svojom vizijom upravnog sudovanja doprinio i organizaciji ovoga sada već tradicionalnog savjetovanja.

Nakon imenovanih predavača sudionicima se i ove godine obratio za ovo savjetovanje veoma važan pravnik mr.sc. Zoran Pičuljan, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa. Ovogodišnji referat predavača pod naslovom “Novi upravni postupak i upravni spor – oblikovanje propisa, kontinuitet i diskontinuitet pravne regulacije” kao i izlaganje cijenjenog predavača još jednom je pokazalo da je jako važno da u sveukupnoj upravnoj reformi postoji i osoba koja svojim sudjelovanjem, znanjem i iskustvom u navedenoj problematici je dala, daje i davat će svoj požrtvovni doprinos uspjehu cjelokupne reforme. Imenovani predavač je svojom usporedbom i analizom ukazao na oba dosadašnja zakona, Zakon o općem upravnom postupku i Zakon o upravnom sporu, “dva krhka starca”, kako ih je sam nazvao u svojem izlaganju. Otvoreno pitanje koje je postavio u svojem izlaganju je:” Što će se desiti u periodu stupanja na snagu novog Zakona o općem upravnom postupku (1.1.2010.) do stupanja na snagu novog Zakona o upravnim sporovima (1.1.2012.)?”.

Nakon izlaganja uvaženih kolega na scenu savjetovanja u Opatiji stupile su redom tri dame, praktičarke u upravnom sudovanju, sutkinje Upravnog suda Republike Hrvatske, buduće sutkinje budućeg Visokog/Vrhovnog upravnog suda Republike Hrvatske, koje su svojim nesebičnim zalaganjem u okviru provođenja projekta “Podrška učinkovitijem, efikasnijem i modernijem radu Upravnog suda Republike Hrvatske” u okviru Twinning projekta CARDS 2004, dale značajan doprinos. Kako su sve tri sutkinje bile članice Radne grupe za izradu novog Zakona o upravnim sporovima iz prve ruke su upoznale prisutne u svezi zakonskih rješenja unesenih u Prijedlog novog zakona, koji je trenutno u saborskoj proceduri. Svoja izlaganja su iznijele slijedećim redoslijedom. Sutkinja Gordana Marušić-Babić je imala izlaganje na temu “Temeljne odrednice novog Zakona o upravnim sporovima”. Nakon imenovane prisutnima se svojim izlaganjem obratila sutkinja Ljiljna Karlovčan-Đurović, zamjenica predsjednika suda i predsjednica Imovinsko-pravnog odjela s temom ” Prvostupanjski upravni postupak” i na kraju sutkinja Inga Vezmar Barlek s temom “Drugostupanjski upravnosudski postupak – odgodni učinak i privremene mjere”. Sve tri sutkinje su na vrlo interesantan način iznijele svoja izlaganja te na taj način svim prisutnima približile zakonska rješenja u budućem Zakonu. Isto tako su ukazale i na neka otvorena pitanja koja u daljnjoj proceduri donošenja zakona treba svakako riješiti i unijeti u isti.

Izlaganjem poštovanih kolegica završio je prvi dan savjetovanja.

Drugi dan savjetovanja je bio rezerviran za tri mlada pravna eksperta, tri gospodina.

Prisutnima se prvi obratio doc. dr. sc. Dario Đerđa, predstojnik Katedre za Upravno pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, s referatom na temu “Nova rješenja Zakona o općem upravnom postupku iz 2009. godine”. Svojim istančanim profesorskim predavanjem imenovani gospodin je zaplijenio pažnju sudionika seminara, koji su s velikom pozornošću pratili izlaganje, s posebnim osvrtom na definiranje upravne stvari, načela upravnog postupka i njihovo osuvremenjivanje načelima europskog prava, mogućnost neposrednog rješavanja upravne stvari. U svojem izlaganju predavač je posebno ukazao na nove upravno postupovne institute, nazvane kao radnje u postupku, kao i pitanje dostave u postupku. Posebnu pažnju je usmjerio na upoznavanje prisutnih u svezi rješavanja upravne stvari u postupku drugostupanjskog tijela po žalbi, kao i novine kod izvanrednih pravnih lijekova, i kao najveća novina uvođenje upravnih ugovora.

Slijedeći predavač dr.sc. Marko Šikić, viši asistent na Katedri za Upravno pravo na pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u svojem kratkom desetominutnom predavanju na temu “Pravna zaštita od nerješavanja upravne stvari u Republici Hrvatskoj” je upozorio na sporost rješavanja u postupcima i odgađanju upravne stvari koja ima poguban utjecaj na načelo zakonitosti i izgradnju pravne države. Istaknuo je pitanje zaštite od nerješavanja upravne stvari pred upravnim tijelima (šutnja uprave) i pitanje povrede razumnog roka kod odlučivanja pred Upravnim sudom.

Kao zanimljivo predavanje drugoga dana treba istaknuti predavanje doc. dr. sc. Borisa Ljubanovića sa Pravnog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, koji u svojem radu na temu “Posebnosti poreznog i carinskog upravnog postupka naspram novog općeg upravnog postupka” je ukazao na važno i složeno pitanje općeg upravnog postupka i posebnih upravnih postupaka, ističući da novi Zakon o općem upravnom postupku može značajno utjecati na buduće reguliranje određenih pitanja upravnog postupka posebnim zakonima, te je istaknuo da će iznimke i nadalje postojati u postupcima poreza i carina.

Kao šećer na kraju svojim izlaganjem na temu “Primjena novog Zakona o općem upravnom postupku u jedinicama lokalne samouprave i javnim službama” obratio se dr.sc. Alen Rajko, pročelnik Službe za upravni razvitak Grada Opatije. U svojem predavanju je analizirao rješenja Zakona o općem upravnom postupku u odnosu na njegovu specifičnu primjenu u jedinicama lokalne samouprave i javnim službama dajući svoj kritički osvrt na pojedina pitanja. Posebno se osvrnuo na pojam čelnika tijela, komunalne usluge, usluge javnih ustanova i opseg državnog nadzora. Imenovani je u svojem predavanju obradio i odnos upravnog postupka u sistemskim i drugim zakonima kao što su Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o sustavu državne uprave, Zakon o upravnoj inspekciji.

Nakon stanke predavači su odgovorili na sva postavljena pitanja sudionika.

Kao važnu činjenicu treba istaknuti da su svi referati predavača objavljeni u Zborniku radova, koji osim iznesenih predavanja sadrži i veliki broj priopćenja iz sudske prakse sudaca, viših sudskih savjetnika i savjetnika Upravnog suda Republike Hrvatske i priopćenja drugih istaknutih pravnika kako slijedi:

– OVRHA POREZNIH DAVANJA – prof. dr. sc. Nikola Mijatović, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu;

– ZAŠTITA AKADEMSKIH PRAVA PRED UPRAVNIM SUDOM REPUBLIKE HRVATSKE – mr. sc. Marija Kriletić dipl.iur., sutkinja Upravnog suda RH;

– UTJECAJ ZASTARE U KAZNENIM I PREKRŠAJNIM POSTUPCIMA NA POSTUPAK ODUZIMANJA ORUŽJA – Senka Orlić-Zaninović, dipl. iur., sutkinja Upravnog suda RH;

– UPIS U REGISTAR OBVEZNIKA POREZA NA DODANU VRIJEDNOST – PRAVO NA OBRAČUN I ODBITAK POREZA NA DODANU VRIJEDNOST- Mislav Kolakušić, dipl. iur., viši sudski savjetnik na Upravnom sudu RH;

– SUDSKE PRISTOJBE U UPRAVNOM SPORU – DOSADAŠNJA SUDSKA PRAKSA S OSVRTOM NA PRIJEDLOG NOVOG ZAKONA O UPRAVNIM SPOROVIMA – Veseljka Kos, dipl. iur., viša sudska savjetnica na Upravnom sudu RH;

– UTJECAJ NAKNADNO NASTALOG DOKAZA NA UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR – Tamara Bogdanović, dipl. iur., viša sudska savjetnica na Upravnom sudu RH;

– OSIGURANJE POTRAŽIVANJA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA – Biserka Špoljar, dipl. iur., viša sudska savjetnica na Upravnom sudu RH;

– OSTVARIVANJE PRAVA NA OBITELJSKU MIROVINU PREMA ZAKONU O MIROVINSKIM OSIGURANJU S OSVRTOM NA PRIMJENU POSEBNIH PROPISA – Meri Dominis Herman, dipl. iur., viša sudska savjetnica na Upravnom sudu RH;

– PRAVO EUROPSKE UNIJE I UPRAVNO SUDOVANJE – Kristina Senjak, dipl. iur., sudska savjetnica na Upravnom sudu RH;

– ZAINTERESIRANA OSOBA U UPRAVNOM POSTUPKU I UPRAVNOM SPORU- Sanda Jeromela Kurick, dipl. iur., sudska savjetnica na Upravnom sudu RH,

– POSEBNI SLUČAJEVI INVALIDNOSTI I TJELESNOG OŠTEĆENJA – OZLJEDA NA RADU I PROFESIONALNA BOLEST – Andrea Pejković Rabi, dipl. iur., sudska savjetnica na Upravnom sudu RH;

– UGOVOR O KONCESIJI KAO TIPIČAN UPRAVNI UGOVOR – Vanja Seršić, dipl. iur., v.d. predstojnika Ureda Grada Raba.

Na kraju autorica ovog prikaza izražava svoje zadovoljstvo održanim savjetovanjem i kao sudionica sva četiri dosadašnja savjetovanja sa nestrpljenjem očekuje slijedeće koje će se održati slijedeće jeseni u ovoj bajnoj destinaciji ili možda nekoj drugoj. Posebno zadovoljstvo je zapaziti da predavači pripadaju mladoj generaciji koja će još dugi niz godina oblikovati upravnu “scenu” i koji će svojim radom i zalaganjem proživjeti i doprinijeti uspješnom i europskom reformiranju kako uprave tako i upravnog sudovanja.

[1] Veseljka Kos, viši sudski savjetnik i tajnik Upravnog suda Republike Hrvatske

[2] prvi dan savjetovanja:

Vladimir Šeks, dipl. iur., potpredsjednik Hrvatskog sabora;

Antun Palarić, dipl. iur., sudac Ustavnog suda RH;

mr.sc. Ivica Kujundžić, predsjednik Upravnog suda Republike Hrvatske;

mr.sc. Zoran Pičuljan, državn tajnik Ministarstva pravosuđa;

Gordana Marušić-Babić, dipl. iur., sutkinja Upravnog suda RH;

Ljiljana Karlovčan-Đurović, dipl. iur., sutkinja i zamjenica predsjednika Upravnog suda RH;

Inga Vezmar Barlek, dipl. iur., sutkinja Upravnog suda RH;

drugi dan savjetovanja:

doc.dr.sc. Dario Đerđa, predstojnik Katedre za Upravno pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci;

dr.sc. Marko Šikić, viši asistent na Katedri za Upravno pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu;

doc.dr.sc. Boris Ljubanović, Pravni fakultet Sveučilišta u Osijeku;

dr.sc. Alen Rajko, pročelnik, Grad Opatija;

* Davorin Mlakar, dipl.iur., ministar uprave i prof.dr.sc. Aldo Radolović, zamjenik predsjednice i sudac Ustavnog suda RH iz opravdanih razloga nisu iznijeli svoja izlaganja.