28. – 31. svibnja 2009 – Sofija – Bugarska

Od 28. svibnja 2009 do 31. svibnja 2009 u Sofiji je održan seminar na temu: „ Primjena europskog prava u predmetima zaštite okoliša„ i Generalna skupština Udruge europskih sudaca upravnih sudova.

Udruga Europskih sudaca upravnih sudova član je Europske udruge sudaca.

Hrvatsku udrugu sudaca na Generalnoj skupštini predstavljala je Ljiljana Karlovčan- Đurović, zamjenica predsjednika Upravnog suda Republike Hrvatske.

Na Skupštini se, između ostalog raspravljalo o materijalnom položaju sudaca u zemljama članicama Udruge.

Osim navedenog usvojen je i Programa rada Udruge od jeseni 2009 do proljeća 2010.

U navedenom programu smanjen je broj seminara te je odlučeno da se za sada neće održavati seminari izvan zemalja članica Europske unije, budući da Europska komisija nije trenutno spremna financirati takve projekte.

Isto tako u Udrugu su primljeni novi članovi, između ostalog i sutkinja Upravnog suda RH Inga Vezmar Barlek.