U srijedu 25. ožujka 2009. održana je završna svečanost zaključenja Twinning projekta CARDS 2004 „Podrška razvoju učinkovitijeg, djelotvornijeg i modernijeg upravljanja i rada upravnog suda Republike Hrvatske“.

Svečanost je održana u velikoj dvorani Hrvatske odvjetničke komore u Zagrebu u nazočnosti devedesetak pravosudnih dužnosnika iz zemlje i inozemstva te uglednih gostiju. Među uvaženim sudionicima bili su i gdin. Degert – šef delegacije Europske komisije u Hrvatskoj, gđa. Dujmović Vuković – državna tajnica Ministarstva pravosuđa, gđa. Vučetić – državna tajnica Ministarstva pravosuđa, gdin. Kos – sudac Ustavnog suda Republike Hrvatske, gđa. Garačić – predsjednica kaznenog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske, gdin. Potočki – predsjednik Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske, gđa. Federica Dusman – zamjenica glavnog odvjetnika, gdin. Andreis – predsjednik Hrvatske odvjetničke komore, gdin. Buchhorn – UNHCR, gdin. Weckerling – direktor Njemačkog fonda za međunarodnu pravnu suradnju, gdin. Tretter – direktor „Ludwig Boltzmann institute of Human Rights“ iz Austrije te voditelji projekta gdin. Kujundžić – Predsjednik Upravnog suda Republike Hrvatske i gdin. Hien – bivši predsjednik Njemačkog saveznog suda.

Cilj cjelokupnog projekta bilo je jačanje kapaciteta hrvatskog upravnog sudovanja kako bi pružilo brzu i učinkovitu pravnu pomoć i to u skladu sa standardima vladavine prava.

Projekt je trajao 19 mjeseci, a započeo je u rujnu 2007. godine i završio u ožujku 2009. Vrijednost projekta je iznosila 850.000 € (6.200.000 kn).

1. Izrada prijedloga novog Zakona o upravnosudskom postupku

Skupina njemačkih i austrijskih stručnjaka iz područja pravosuđa i javne uprave uz podršku sudaca i sudskih savjetnika Upravnog suda RH izradila je prijedlog nacrta novog Zakona o upravnosudskom postupku koji će zamijeniti postojeći Zakon o upravnom sporu. Nacrt Zakona uvodi slijedeća načela:

– pravna zaštita od svih upravnih djelovanja,

– nadležnost nad utvrđivanjem činjenica i primjenom zakona,

– obvezne usmene rasprave, reformacijske umjesto kasatornih odluka,

– donošenje odluka po sucu pojedincu,

– dvostupanjsko upravno sudovanje.

Stručnjaci su pripremili i komentare nacrta novog Zakona o upravnosudskom postupku kako bi suci, upravni službenici i odvjetnici lakše protumačili odredbe Zakona.

2. Prijedlog nove organizacije upravnog sudovanja

Obzirom na geografski izgled Republike Hrvatske, skupina stručnjaka predložila je dvostupanjsku strukturu koji bi činili Vrhovni upravni sud Republike Hrvatske i četiri prvostupanjska upravna suda u Osijeku, Rijeci, Splitu i Zagrebu. U usporedbi s postojećom organizacijom i samo jednim upravnim sudom za čitavu Republiku Hrvatsku, ovakav izgled upravnog sudovanja omogućio bi građanima jednostavniji pristup sudu.

3. Razvoj edukacijskih modula za suce i sudske savjetnike Upravnog suda RH

U suradnji s Pravosudnom akademijom, pripremljena su četiri edukacijska modula:

– Pristup sudskoj praksi Suda EU i Europskog suda za ljudska prava,

– Europski standardi u upravnom sudovanju,

– Javna rasprava u upravnosudskom postupku,

– Uvod u konačni prijedlog novog Zakona o općem upravnom postupku.

Za svaki od četiri modula održane su po dvije radionice s oko 130 polaznika.