4. i 5. prosinac 2008. – Crna Gora, Bečići – Seminar: Privremena mjera i usmena rasprava u upravnom sporu

U organizaciji Vrhovnog suda Crne Gore – Centra za edukaciju nositelja pravosudne funkcije i financijsku potporu Kraljevine Nizozemske, Ministarstva vanjskih poslova, Centra za međunarodnu pravnu suradnju, u Bečićima (Crna Gora) 4. i 5. prosinca 2008. održan je seminar na temu Problemi u praksi – privremena mjera i usmena rasprava.

Problemi koji se javljaju u upravnom sporu u odnosu na privremenu mjeru i usmenu raspravu, razmotreni su sa stajališta nacionalnog zakonodavstva i predstojećih reformi zemlje domaćina, Republike Slovenije, Republike Hrvatske i Kraljevine Nizozemske.

Seminar je otvorila Ana Grgurević, direktor Centra za edukaciju nositelja pravosudne funkcije Crne Gore. Referate na temu seminara održali su: Branislav Radulović, predsjednik Upravnog suda Crne Gore, Gordana Pot i Ljubinka Popović Kustudić, suci Upravnog suda Crne Gore, Ivica Kujundžić, predsjednik Upravnog suda Republike Hrvatske, Boštjan Zalar, predsjednik Upravnog suda Republike Slovenije, Dick Allewijn, sudac Upravnog odjela Okružnog suda u Haagu i Boris Marković, sudac Upravnog suda Republike Hrvatske.