17. i 18. studeni 2008 – Tirana, Albanija – seminar o AARHUS Konvenciji

U organizaciji Europske komisije Ujedinjenih naroda za Europu (UNECE) u Tirani je 17. i 18. studenog 2008. organiziran seminar za suce visokih sudova na temu Konvencija o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu na području zaštite okoliša (AARHUS konvencija).

Seminar su vodili članovi ekspertnih grupa za zaštitu okoliša Francuske (Ms. Frederiqe Agostini, Vrhovni sud, Ms. Severine Mousy, Ministarstvo pravosuđa) Mađarske (dr. Stephen Stec, profesor Sveučilišta u Leidenu), Poljske (prof. Jerzy Jendroska, Sveučilište u Wroclawu) Švedske (prof. Jan Darpo, Svučilište Uppsala i Mr. Hakan Bengtsson, Agencija za zaštitu okoliša), Belgije (prof.dr. Luc Lavrysen, sudac Ustavnog suda Belgije) Mr. Jeremy Wates (sekretar AArhus konvencije UNECE) , Mr. Mihallaq Qirjo (direktor REC Albanija) i predstavnici OSCE Mr. Marc Pierre Baltes, Ms. Esra Buttanri, Mr. Robert Mangham i Mr. Elton Qendro.

Na seminaru su sudjelovali predstavnici Vrhovnog suda Albanije, sudova Bosne i Hercegovine, suci Vrhovnog suda i predstavnik Pravosudne akademije Kosova, suci Upravnog suda Crne Gore, sudac i savjetnik Vrhovnog suda Srbije, sucima Upravnog suda Republike Makedonije, sucima i savjetniku Vrhovnog suda Republike Makedonije i predstavniku Akademije za usavršavanje sudaca i državnih odvjetnika Republike Makedonije, Upravni sud Republike Hrvatske predstavljali su Ljiljana Karlovčan-Đurović, zamjenica predsjednika i suci Boris Marković i Ana Berlengi Fellner.

U okviru seminara vođene su radionice na kojima je razmatrana primjena odredbi AARHUS konvencije, s težištem na odredbi članka 9. te Konvencije, kao i nacionalno zakonodavstvo država predstavnika u predmetima prava na pristup informacijama, sudjelovanju javnosti i pristupu pravosuđu u predmetima zaštite okoliša.

Predstavnike Upravnog suda Republike Hrvatske na seminaru je posjetio i pozdravio ambasador Republike Hrvatske u Republici Albaniji gospodin Davor Javorski.