Riga, 30. rujna do 1. listopada 2008. – Stručno usavršavanje sudaca upravnih sudova

U organizaciji Europske mreže pravosudnih centara (EJTN) u Rigi (Latvija) održana je 30. rujna i 1. listopada 2008. radionica: Stručno usavršavanje sudaca upravnih sudova.

Radionicu je otvorio sudac Victor Hall, EJTN Secretary General.

Predstavnici Udruge Državnih savjeta i Vrhovnih upravnih sudova EU, Udruge upravnih sudaca Europe, Radne grupe za medijaciju Vijeća Europe, te predstavnik Državnog savjeta Francuske upoznali su prisutne sa svojim radom, problemima na koje nailaze i mjerama koje poduzimaju.

U okviru radionice održani su okrugli stolovi na temu:

– pristup sudu i trajno usavršavanje sudaca – komparativna analiza i utvrđene potrebe

– upravno sudovanje, medijacija i alternativna rješenja u upravnom sporu

– prvenstvo prava EU u donošenju konačne odluke u upravnom sporu

– nacionalna implementacija zakonodavstva EU i razlika nadležnosti upravnih i ostalih sudova

U radu radionice sudjelovali su brojni suci upravnih sudova EU, a Upravni sud Republike Hrvatske predstavljala je sutkinja Sanja Štefan.